CÁC MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ 20/04/2023

03 Mẫu hợp đồng xây dựng áp dụng từ ngày 20/04/2023

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung tại Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng. Theo đó, từ ngày 20/4/2023 sẽ áp dụng 03 mẫu hợp đồng xây dựng mới sau:

  • Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng tại Phụ lục II Thông tư 02/2023/TT-BXD;
  • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng tại Phụ lục III Thông tư 02/2023-BXD;
  • Mẫu hợp đồng EPC tại phụ lục IV Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Hướng dẫn sử dụng 03 mẫu hợp đồng xây dựng từ ngày 20/04/2023

Căn cứ tại Điều 7 Thông tư 02/2023/TT-BXD quy định về hướng dẫn sử dụng, vận dụng mẫu hợp đồng xây dựng như sau:

– Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình;

– Mẫu hợp đồng thi công xây dựng;

– Mẫu hợp đồng EPC sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói.

Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc hợp đồng theo giá kết hợp, thì các bên căn cứ vào các quy định của pháp luật và Thông tư này để sửa đổi, bổ sung điều khoản của mẫu hợp đồng EPC để xác lập hợp đồng.

Khi sử dụng 03 mẫu hợp đồng xây dựng trên để thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự án, các quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP), các quy định khác của pháp luật và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện. Trong nội dung hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể các nội dung sau:

– Quy định cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự.

– Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, phải thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định pháp luật.

– Quy định cụ thể loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối.

– Trường hợp hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh thì phải thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn dữ liệu về giá và cơ sở giá để điều chỉnh hợp đồng không trái với hồ sơ mời thầu và pháp luật hợp đồng xây dựng.

– Tùy theo tính chất và điều kiện của gói thầu để điều chỉnh, bổ sung các nội dung hợp đồng cho phù hợp.

Lưu ý: Thông tư 02/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/04/2023.

[bvlq_danh_muc]
Hotline: 0938 488 898
Kết nối Whatsapp SMS: 0938 488 898 Nhắn tin Facebook Zalo: 0938 488 898