Mất xe tại những điểm trông giữ xe tự phát, giải quyết như thế nào?

Căn cứ vào quy định trên thì bên giữ tài sản, trong trường hợp này là bên trông giữ xe có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại vì làm mất xe.

Lâu nay, ngoài những điểm trông giữ xe được cấp phép thì cũng có các điểm trông xe tự phát. Vì vậy, đã có nhiều trường hợp mất xe tại các điểm trông giữ xe tự phát nhưnh không được bồi thường.

mat xe

Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Luật sư Diệp Năng Bình –Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử, dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Đối với hợp đồng gửi giữ tài sản thì đây là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Theo Bộ Luật Dân sự 2015, tại Điều 557 quy định nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau:

Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ.

Chỉ được thay đổi cách bảo quản tài sản nếu việc thay đổi là cần thiết nhằm bảo quản tốt hơn tài sản đó, nhưng phải báo ngay cho bên gửi biết về việc thay đổi.

Thông báo kịp thời cho bên gửi biết về nguy cơ hư hỏng, tiêu hủy tài sản do tính chất của tài sản đó và yêu cầu bên gửi cho biết cách giải quyết trong một thời hạn; Nếu hết thời hạn đó mà bên gửi không trả lời thì bên giữ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo quản và yêu cầu bên gửi thanh toán chi phí.

Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ vào quy định trên thì bên giữ tài sản, trong trường hợp này là bên trông giữ xe có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại vì làm mất xe.

ls_binh

Luật sư Diệp Năng Bình.

Tuy nhiên, theo Luật sư Bình, pháp luật không quy định về mức bồi thường trong trường hợp cụ thể mà mức bồi thường do các bên thỏa thuận và phải căn cứ vào giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra trách nhiệm bồi thường. Do đó, các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường hợp lý với giá trị chiếc xe tại thời điểm đó.

Trường hợp không thể đạt được thỏa thuận thì người bị mất xe có thể gửi đơn kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện để được yêu cầu giải quyết. Người bị mất xe phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu của Tòa án và bên trông giữ xe phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại vì hành vi làm mất xe theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án.

Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự, các bên đã phát sinh hợp đồng gửi giữ xe, đương nhiên nếu xảy ra mất xe thì chủ trông giữ xe phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho chủ xe bị mất. Dù trong trường hợp chủ trông giữ xe không có giấy phép trông giữ xe, người bị mất xe vẫn có quyền yêu cầu nơi trông giữ xe bồi thường. Tuy nhiên, người bị mất xe sẽ phải chứng minh có giao dịch trông giữ xe.

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, tốt nhất khi gửi xe nên có vé xe để làm căn cứ giải quyết tranh chấp khi xe bị mất, thiệt hại, hư hỏng.

Hoa Tiên

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/dien-dan-luat-su-chuyen-gia/mat-xe-tai-nhung-diem-trong-giu-xe-tu-phat-giai-quyet-nhu-the-nao-d189977.html

[bvlq_danh_muc]