NÊN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG

Một số đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

Bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp và bạn đang đắn đo liệu rằng có nên thành lập Công ty cổ phần (CTCP) hay không?. Sau đây, Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc những lý do nên và không nên thành lập CTCP.

1.Thế nào là công ty cổ phần?

Theo điều Điều 111 Luật doanh nghiệp 2020 thì

  1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
  2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  3. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  4. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  5. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
  6. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  7. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2.Những lý do nên thành lập công ty cổ phần 

Đầu tiên, hình thức góp vốn của CTCP sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhiều đối tượng khác nhau, cho nhiều nhà đầu tư, góp vốn vào công ty.

Thứ hai là cổ đông trong công ty chỉ phải chịu trách nhiệm về khoản nợ theo số vốn góp của mình vào công ty. Như vậy, trách nhiệm của các cổ đông trong công ty sẽ không quá nặng nề và hạn chế được nhiều rủi ro hơn.

Thứ ba là khi thành lập CTCP, bạn có thể huy động vốn một cách vô cùng hiệu quả nhờ việc phát hành cổ phiếu, đây cũng chính là đặc điểm ưu việt nhất và khác biệt nhất so với những loại hình doanh nghiệp khác hiện nay.

Thứ tư là CTCP sẽ không bị ràng buộc quá nhiều trong những lĩnh vực kinh doanh, miễn là công ty phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, CTCP không hạn chế số lượng tối đa cổ đông, do vậy việc kêu gọi thêm vốn từ nhiều đối tượng để mở rộng quy mô công ty là dễ dàng.

3.Một số lý do cần cân nhắc khi thành lập CTCP 

Thứ nhất, quá trình quản lý, điều hành tương đối phức tạp do ràng buộc về chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích;.

Thứ ba, với bản chất là doanh nghiệp đối vốn nên với một số ngành nghề có tính chất đối nhân không đối vốn như tư vấn luật, dịch vụ kế toán…thì sẽ không được thành lập công ty cổ phần.

Thứ tư, do bất kỳ ai cũng có quyền trở thành cổ đông của công ty nên vấn đề bảo mật tài chính và kinh doanh bị hạn chế/ bởi công ty phải công khai và báo cáo với cổ đông.

Hy vọng rằng với những chia sẻ ở trên bạn đã có thể cân nhắc việc lựa chọn thành lập CTCP.

[bvlq_danh_muc]