Trình tự giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Khi kết quả kinh doanh không hiệu quả Giải thể là một phương án được nhiều chủ sở hữu lựa chọn để chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Vậy để giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 1 thành viên thì cần tiến hành những thủ tục gì?

Mục lục bài viết:

  1. Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong những trường hợp nào?
  2. Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên quy định cụ thể thế nào?
  3. Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên được tiến hành ra sao?
  4. Công ty TNHH 1 thành viên bị giải thể trong những trường hợp nào?

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

– Đã kết thúc thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà công ty đó không có quyết định gia hạn.

– Giải thể công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định chủ sở hữu công ty.

– Công ty TNHH 1 thành viên bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trong đó, căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 1 thành viên sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau:

+ Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo.

+ Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp.

+ Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

+ Không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

+ Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên quy định như thế nào?

Điều 207 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định điều kiện để giải thể doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Theo đó, công ty TNHH 1 thành viên muốn giải thể thì phải đáp ứng đồng thời 02 điều kiện sau đây:

– Đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ cùng nghĩa vụ tài sản khác.

Lưu ý: Điều kiện đặt ra là đảm bảo thanh toán chứ không phải là đã thanh toán toàn bộ nợ và nghĩa vụ tài sản.

– Công ty TNHH 1 thành viên đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài (theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020).

[bvlq_danh_muc]